కోడిగుడ్డు పెంకుల పొడితో అన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయా? అయ్యా బాబోయ్…

కోడిగుడ్డు పెంకుల పొడితో అన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయా? కోడిగుడ్ల‌లో ఉండే తెల్ల‌ని, ప‌చ్చ‌ని సొనే కాదు. కోడిగుడ్డు పెంకుల‌ను కూడా తిన‌వ‌చ్చ‌ని, అవి కూడా ఎంతో ఆరోగ్యకరం[…]