మునక్కాయలు ఇలా తింటే రాత్రికి రచ్చ రచ్చయే…

మునక్కాయలు ఇలా తింటే రాత్రికి రచ్చ రచ్చయే… పిల్లలకు మునక్కాయ చాలా మంచిది. పిల్లలు మునక్కాయ తీసుకుంటే కడుపులోని క్రిములు వెలికివస్తాయి.ప్రతిరోజూ మునక్కాయను తీసుకోవడం ద్వారా శరీరానికి[…]

రాజాజీ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో 872 మంది శిశుమరణాలు

గత రెండేళ్లలో మధురై ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మొత్తం 872 మంది పిల్లలు, 136 మంది గర్భిణీలు మరణించారు. చివరిసారిగా అగ్రశ్రేణి చికిత్సకు కారణం బయటపడింది. తమిళనాడులో వెయ్యి[…]