రోజు ఈ పప్పులు తింటే… పడకపై గుర్రంల పరుగులు తీయచ్చు..!!

ఫాస్ట్‌ఫుడ్, నిద్ర లేమి, వర్క్ టెన్షన్లు ఇలా చాలా. ఐతే… సంతాన భాగ్యం కలగాలంటే నట్స్ తినడం బెస్ట్ రూట్ అంటున్నారు డాక్టర్లు.ఈ రోజుల్లో ఎక్కువ మంది[…]