సమ్మర్ లో అది చేయడం ఎంత తగ్గిస్తే అంతా మంచిది….బెదురూమ్ బాధలు

సమ్మర్ సీసన్ లో ఉస్నోగ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. మాములు గానే ఎండాకాలంలో తొందరగా శక్తిని కోల్పోతాం వేడి ఉష్ణోగ్రత వల్ల. ఆ ప్రభావం పడకగదిపై ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు[…]