இந்த பியூட்டி டிப்ச பயன்படுத்தி பாருங்க …!!! அப்புறம் என்ன… அடுத்த நயன்தாரா நீங்கதா …

பலருக்கு உலக அழகி போல மாற வேண்டும் என்ற எண்ணம் நிச்சயம் இருக்கும். அந்த இடத்திற்கே ஒரு தனி மரியாதை எப்போதும் இருக்கும். அந்த அளவிற்கு அதன்[…]

வெள்ளரி-லெமன் இது இரண்டும் சேர்த்து இப்படி ஒரு நன்மை உள்ளதா…!

உங்கள் மனதில் உடல் எடையைக் குறைத்தே ஆக வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறதா? அப்பொழுது நீங்கள் நிச்சயம் குடிக்க வேண்டியது இந்த டீடாக்ஸ் ட்ரிங்ஸ். டீடாக்ஸ்[…]