எப்போது, எவ்வளவு நேரம் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும் ? இல்லை உங்களுக்கு தன்..இருக்காது !

உடற்பயிற்சி செய்ய விலையுயர்ந்த கருவிகளோ, உடற்பயிற்சி மையங்களோ தேவையில்லை. எளிய பயிற்சிகள் எத்தனையோ உள்ளது. நீங்கள் முழுமனதுடன் ஈடுபடுவது ஒன்று தான் தேவை.   இன்றைய அவசர யுகத்தில்[…]