வெந்தயத்தால் ஏற்படும் நன்மை மற்றும் தீமை …!

வெந்தயம் சமயலுக்கு மட்டுமின்றி ஆயுர்வேதம் மற்றும் சமயலுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நம் உடலுக்குத் தேவையான பல சத்துக்கள் வெந்தயத்தில் அடங்கியுள்ளது. காலையில் எழுந்ததும் வெறும் வயிற்றில் சிறிது வெந்தயத்தை[…]