கடவுள் கொடுத்த அற்புத கனி ! இவ்வளவு பயன்களை கொண்டுள்ளதா ?

எலுமிச்சை நம் உடலுக்குப் பல விதங்களில் ஒரு நல்ல மருந்துப் பொருளாக இருக்கிறது. சில சமயம், அது அழகுக் கலையிலும் வெகுவாகப் பயன்பட்டு வருகிறது. மருந்து என்று[…]

இந்த விஷயத்தில் பாகிஸ்தான் இந்தியாவைத்தான் நம்பி இருக்கிறது!

இந்தியாவிடம் இருந்து கடந்த 16 மாதங்களில் 250 கோடி மதிப்புக்கு ரேபிஸ் எதிர்ப்பு மருந்துகள் மற்றும் நச்சு எதிர்ப்பு தடுப்பூசிகளை பாகிஸ்தான் இறக்குமதி செய்து வந்துள்ளது. பாகிஸ்தானில்[…]

எனக்கே இப்போ தான் தொரியும்… தேனின் நன்மைகள் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா ?

மலர்களின் மகரந்தத்தில் இனிமையான தேன் இருக்கிறது . தேனீ இந்த தேனை தன் வயிற்றில் உள்ள பையில் நிரப்பி தேன் கூட்டில் சேமித்து வைக்கிறது . மகரந்தத்[…]