வறுத்த பூண்டை சாப்பிட்டு 24 மணிநேரத்தில் உடம்பில்  நடக்கும் அற்புதங்கள்  தெரியுமா! 

வறுத்த பூண்டை சாப்பிட்டு 24 மணிநேரத்தில் உடம்பில் என்னவெல்லாம் அற்புதங்கள் நடக்கும் தெரியுமா! பூண்டு இயற்கையாகவே பல்வேறு மருத்துவ நன்மைகளை கொண்டுள்ளது.அதிலும் இந்த பூண்டை வறுத்து சாப்பிட்டால்,[…]