பி.வி.சிந்துவின் அசத்தலான புகைப்படங்கள் : போட்டிகளில் கிளாமருக்கு பஞ்சமே இருக்காது.

இதில் துவக்கம் முதல் சிந்துவின் ஆதிக்கமே அதிகம் இருந்தது. இதன் முதல் செட்டை 21-7 என கைப்பற்றினார் சிந்து. தொடர்ந்து நடந்த இரண்டாவது செட்டில் அதிக்கத்தை தொடர்ந்த[…]

பி.வி.சிந்துவின் அசத்தலான புகைப்படங்கள் : போட்டிகளில் கிளாமருக்கு பஞ்சமே இருக்காது.

சமீபத்தில் நடைபெற்ற BWF உலக சேம்பியன்ஷிப் இறகுப்பந்து போட்டியில் தங்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார் தங்க மங்கை பிவி.சிந்து.             […]