திருமணத்திற்கு முன் ! ஆண்கள் ஏன் கட்டாயம் தொப்பையை குறைக்க வேண்டும் தெரியுமா?

தற்போது இருக்கும் காலகட்டத்தில், பல ஆண்கள் பெரிய தொப்பையுடன், உயரத்திற்கு ஏற்ற உடல் எடையுடன் இல்லாமல் இருக்கின்றனர்.  இப்படி ஆண்களுக்கு தொப்பை வருவதற்கு பின் பல காரணங்கள்[…]