மளிகை கடைக்கு அந்த பொருள் வாங்க தயங்கிய இளம் பெண்: கடைக்காரர் செய்த அதிர்ச்சி செயல்!!

மளிகை கடைக்கு நாப்கின் வாங்க சென்ற இளம் பெண் கடையில் வாலிபர் இருப்பதாய் கண்டு வாங்குவதற்கு தயங்கி நின்றுள்ளார் ஆனால் வாலிபர் அதனை புரிந்துகொண்ட செய்த செயலை[…]