உல்லா_சத்தின் போது பெண்களுக்கு அந்த இடத்தில் வலி..! உடனடியாக அவர்கள் செய்ய வேண்டியது இது தான்..!

சென்னை : உறவின்போது பெண்களுக்கு இடுப்புப் பகுதியில் வலி ஏற்படுவது சாதாரண விசயமல்ல, என மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.  24 வயதான வர்ஷா (பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது) என்பவர் சமீபத்தில்[…]