தொப்பியை குறைக்க எளிய வழிமுறை இதுவா??

வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களே தொப்பை  வர முக்கியக் காரணம். உணவு அதில் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. அனாலும் கட்டுப்படுத்தமுடியாத வாயால் கிடைத்த விளைவு தொப்பை. கவலையே வேண்டாம்.[…]