உலக அளவில் ட்ரெண்டாகும் தண்ணீர் பிரச்சனை.! மக்களே விழுத்துக்கொள்ளுங்கள்.! #தவிக்கும்தமிழ்நாடு

பருவ நிலை மாற்றமும், உலக வெப்பமயமாதலாலும் தண்ணீர் இன்றி உலகமுழுவதும் பல பிரச்சனைகளை சந்தித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக தமிகத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களும் கடும் தண்ணீர் பஞ்சத்தை[…]