ஜியோவின் சமீபத்திய குறுகிய கால சலுகை இப்போது ரூபாய் 189 ரீசார்ஜ்க்கு 84 நாட்களைப் பெறுகிறது!!!

இந்த நேரத்தில் 1 ஜிபி தரவுகளின் விலை ₹ 300 முதல் ₹ 400 வரை இருந்தது, ஆனாலும் இணைய வேகம் மிகவும் மெதுவாக உள்ளது.தொலைதொடர்பு சந்தையில்[…]