ஆண்களின்  Matter-பிரச்சனைக்கு  இந்த பழத்தை பார்த்தால் உடனே சாப்புட்டுருங்க ! உடனடி பலன்..

ஆண்களுக்கு பொதுவாகவே பல்வேறு விதமான வேலையின் காரணமாக உடலில் புரோட்டீன் அளவு குறைந்துவிடும். இதனால் பல்வேறு விதமான நோய்களும் தோன்றும் இதற்கு மிகச் சிறந்த தீர்வாக சீதாப்பழம்[…]