மாலை நேரத்தில் யாருக்கும் ! கொடுத்துடாதீங்க…! பிறகு..

பணம் தரலாம்… ஆனால் மாலை நேரத்தில் மட்டும் யாருக்கும் கொடுத்துடாதீங்க…!  அந்திவேளை சந்திவேளையில் முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கக் கூடாது என முன்னோர்கள் கூறியுள்ளனர். இதில் அந்திவேளை என்பது[…]