குளிர்காலம் வரப்போகுது.. ஜில் தண்ணிக்கு குட் பை சொல்லும் முன்னாடி இது படிங்க.!

நம்மில் பலருக்கும் இருக்கும் பொதுவான பழக்கங்களில் ஓன்று குளிர்ச்சியான நீரை குடிப்பது. மற்ற நாட்களை விட்டு குளிர்காலங்களில் குளிர்ச்சியான நீரை அருந்துவது மேலும் பல்வேறு பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துகிறது.[…]