“உலக தாய்ப்பால் வாரம்” – அப்பாக்களுக்கு சமீரா சொன்ன அட்வைஸ்!

உலகம் முழுவதும் ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் வாரமானது ” உலக தாய்ப்பால் வாரம்” என்று கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த வாரத்தை முன்னிட்டு பல்வேறு மருத்துவமனைகளிலும் பெண்களுக்கு தங்கள்[…]