பெண்களுக்கு மாதவிடாய் சீக்கிரம் வர என்ன செய்ய வேண்டும்??

பெண்கள் மாதவிடாய் நாட்களில்,  வீட்டில் ஆன்மிக நிகழ்வுகளை ஒத்தி வைப்பார்கள். சாதாரண நாட்களில் இது பரவாயில்லை என்றாலும் பண்டிகை போன்ற விசேஷ நாட்களில் வந்துவிட்டால் என்ன செய்வது..?[…]

மோடிக்கு பெண்கள்.. நம்ம நாட்டு கண்கள் எனத்தான் சொல்ல வேண்டும் !!…

மோடியின் 2.0 ராஜ்ஜியத்தில் ஆறு பெண்கள் அமைச்சர்களாகப் பொறுப் பேற்றுள்ளனர். புதிய அமைச்சரவையில் பெண்களுக்கு 10 சதவிகித இடம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மோடியைத் தொடர்ந்து 57 பேர் அமைச்சர்[…]