வேண்டாம் என்று பெற்றோரால் பெயர் வைக்கப்பட்ட தமிழ் பெண்னின் மாபெரும் சாதனை!

  பெண் குழந்தை பிறக்க கூடாது என வேண்டிக் கொண்டு, பெற்றோரால் வேண்டாம் என பெயர் சூட்டப்பட்ட மாணவி, கேலி கிண்டல்களுக்கு மத்தியில் கல்வியால் உயர்ந்து சாதனை[…]

लड़कियों की ये आदतें अपनी ओर खींचती है लड़कों का ध्यान, click कर जानें

यूं तो हर लड़की बुद्धिमान, सुंदर, देख रेख करने वाली, सहायक, फनी, आकर्षक, और मेहनती होती है। बेशक ऐसी ही[…]