எம்பிபிஎஸ் படிப்புக்கு 4 மாதம் குறைகிறது! எப்போது அமல் ..?

எம்பிபிஎஸ் படிப்பின் காலம் இதுவரை 54 மாதங்கள் என்று இருந்த நிலையில் இனி அது 50 மாதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளதால் மருத்துவ மாணவர்கள்[…]