அதிரடியாக 12 ஜி.பி. டேட்டா வழங்கும் வோடபோன் புதிய சலுகை திட்டம்…!

வோடோபன் நிறுவன பிரீபெயிட் பயனர்களுக்கு 12 ஜி.பி. டேட்டா வழங்கும் புதிய சலுகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வோடபோன் நிறுவன பிரீபெயிட் பயனர்களுக்கு நீண்ட நாட்கள் வேலிடிட்டி வழங்கும் புதிய[…]