ఇండియన్ ఓషన్: హిందూ మహాసముద్రంలో భూప్రకంపనలు..

ఇండియా కి అతి సమీపంలో ఉన్న హిందూ మహాసముద్రం (ఇండియన్ ఓషన్)లో భూప్రకంపనలు. హిందూమహా సముద్రంలో బుధవారం తెల్లవారుజామున భూ ప్రకంపనలు సంభవించాయి.హిందూమహాసముద్రంలో పదికిలోమీటర్ల లోతులో భూమి[…]