జీడిపప్పును రోజు ఇలా తీసుకుంటే ‘శృంగారంలో ఎవరు మిమ్మల్ని ఆపడం కష్టమే…

  జీడిపప్పును రోజు ఇలా తీసుకుంటే ‘శృంగారంలో ఎవరు మిమ్మల్ని ఆపడం కష్టమే…బాదం, వాల్ నట్స్ వంటి డ్రై ఫ్రూట్స్ చేసే మేలు అంతా ఇంతా కాదు.[…]

ఇలా చేస్తే మార్స్‌పైకి మీ పేరును పంపొచ్చు…

2030 కల్లా మార్స్‌పైకి మానవుల్ని పంపాలనుకుంటున్న నాసా… తాజాగా 2020 నాటికి ఓ రోవర్‌ను పంపబోతోంది. దాని ద్వారా మానవుల పేర్లను మార్స్‌పైకి పంపబోతోంది.భూమి తర్వాత మనుషులు[…]