చీర విప్పదీసి ఓపెన్ షో చేస్తున్న సలోని అశ్వని..ఇక రచ్చ రచ్చే..

విశ్రాంతి తీసుకున్న తరువాత, ఆర్కె ఫిల్మ్ ఫ్యాక్టరీస్ పతాకంపై ఎం. రాజ్ కుమార్ బ్యాంక్రోల్ చేయబోయే కామెడీ-డ్రామా ‘తక్కరి డోంగా చక్కని చుక్కా’ కోసం దర్శకుడు జె.జె.[…]

జన్మనక్షత్ర బట్టి శ్రీవిష్ణు సహస్త్రనామ స్తోత్ర పారాయణం… ఎలా చేయాలో తీసుకోండి ఇలా..

జన్మ నక్షత్ర పాదమును బట్టి శ్లోకము పైన తెలిపిన ప్రకారము ఆ శ్లోకమును 108 సార్లు పారాయణము చేయవలెను హరిః ఓమ్.. అశ్వని 1వ పాదం విశ్వం[…]