குறைந்த எடையில், இந்த ஒரு பொருளை கண்டுபிடித்ததற்காக 3 பேருக்கு நோபில் பரிசு.!

வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு, 3 பேருக்கு பகிர்ந்தளிப்பதாக நோபல் கமிட்டி அறிவித்துள்ளது. ஸ்வீடனை சேர்ந்த விஞ்ஞானி ஆல்பிரட் நோபல் நினைவாக, ஒவ்வொரு ஆண்டும், பல்வேறு துறைகளில், சிறந்த[…]