அமெசானுடன் கைகோர்க்கும் ரயில்வே..! முக்கிய அறிவிப்பு விரைவில் வரும்

இந்திய ரெயில்வே சரக்கு போக்குவரத்தை அதிகரிக்க அமேசான் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. உலகின் மிகப் பெரிய ரெயில்வேக்களில் இந்திய ரெயில்வே ஒன்றாகும். நாடெங்கும் உள்ள ஒவ்வொரு ஊருக்கும்[…]