பரபரப்பான தமிழக அரசியலில் அமைச்சர் செய்த செயல்., ஆடிப்போய் நிற்கும் தமிழக மக்கள்.!

திருவள்ளுவர் இந்து மதம் எனக்கூறுவது அவரவர்களின் விருப்பம் என்றும், வள்ளுவருக்கு சிலுவையும் குல்லாவும் போட்டால் கூட எனக்கு பிரச்சினை இல்லை என்றும் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் மா.[…]