முதலீட்டில் கவனம் தேவை: மோடி

பிரேசிலியாவில் நடந்த உச்சிமாநாட்டில் கலந்து கொண்ட பிரதமர் மோடி பிரிக்ஸ் நாடுகள் முதலீட்டில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என தெரிவித்தார். பிரேசில் தலைநகர் பிரேசிலியாவிலுள்ள இடாமராடி மாளிகையில்[…]