இந்த வங்கியில் உங்களுக்கு கணக்கு இருக்கா., உடனே முந்துங்கள்., புதிய சலுகை., பணம் செலுத்த வேண்டாம்.!

ஸ்டேட் வங்கியில் கார் லோன் பெறுகிறவர்களுக்கு புதுச் சலுகை அறிவிக்கப் பட்டிருக்கிறது. வாகன விற்பனை சரிந்து வரும் நிலையில், வாடிக்கையாளர்கள் கார்களை பெறும் விதமாக இந்தப் புதிய[…]