பெண்களே கவலை வேண்டாம் …அவற்றை இனி எளிதாக நீக்கலாம் …!

பெண்கள் சிலருக்கு உதடுகளுக்கு மேல்புறமும், தாடைக்கு கீழ்புறமும் மீசை வளர்வதைப் பார்த்திருப்போம். ஆண்களின் உடலில் முடி வளர்வதைத் தூண்டும் ஹார்மோன்கள் பெண்களின் உடலில் சுரக்கும்போது முகத்தில் தேவையற்ற[…]