தூக்கம் வராமல் இருக்க காரணமும், அதற்கான தீர்வுகளும்!

மருத்துவ காரணங்களை விடுத்து சிலருக்கு காரணமே இல்லாமல் தூக்கம் வரவில்லையென்றால் அதை உடனடியாக கண்காணித்து பிரச்சனையை தீர்ப்பது மிக அவசியம்.நீண்ட பயணம், புது இடம், பழகாத சூழல்[…]