திடீரென Break போட்ட பெட்ரோல், டீசல் விலை., 200 ரூபாய்க்கு இத்தனை லிட்டரா.?

சர்வதேச சந்தையில் எப்போதும் மதிப்பு குறையாத பொருள் என்றால் கட்சா எண்ணெய்க்கு எப்போதும் தனி மரியாதை உண்டு. இதற்கு காரணம் போக்குவரத்து துறை மொத்தம் இதனை சார்ந்து[…]

ஷாக் கொடுத்த பெட்ரோல், டீசல் விலை., 200 ரூபாய்க்கு எத்தனை லிட்டர் தெரியுமா.?

சர்வதேச சந்தையில் எப்போதும் மதிப்பு குறையாத பொருள் என்றால் நிச்சயம் கட்சா எண்ணெய்க்கு தனி மரியாதை உண்டு. இதற்கு கராணம் அனைத்து விதமான போக்குவரத்து சேவைகளுக்கு முதன்மை[…]

பெட்ரோல், டீசல் விலையில் இவ்வளவு மாற்றமா.? 1 லிட்டர் எவ்வளவு தெரியுமா.?

சர்வதேச சந்தையில் எப்போதும் மதிப்பு குறையாத பொருள் என்றால் நிச்சயம் கட்சா எண்ணெய்க்கு தனி மதிப்பு உண்டு இதற்கு காரணம் அதன் தேவையை அடிப்படையாக கொண்டு போக்குவரத்து[…]

இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்த பெட்ரோல், டீசல் விலை., 2 லிட்டர் இவ்வளவு தான்.,

சர்வதேச சந்தையில் எப்போதும் மதிப்பு குறையாத பொருள் என்றால் நிச்சயம் கட்சா எண்ணெய்க்கு தனி இடம் உண்டு. இதற்கு காரணம் தன் தேவையை அடிப்படையாக கொண்டே போக்குவரத்து[…]

மக்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்த பெட்ரோல், டீசல்., 1 லிட்டரில் இவ்வளவு மாற்றமா.?

சர்வதேச சந்தையில் எப்போதும் மதிப்பு குறையாத பொருள் என்றால் நிச்சயம் கட்சா எண்ணெய்க்கு எப்போதும் தனி மரியாதை உண்டு என்பதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது. இதற்கு காரணம்[…]

திடீரென பிரேக் போட்ட பெட்ரோல், டீசல் விலை., 1 லிட்டரில் இவ்வளவு மாற்றங்களா.?

சர்வதேச சந்தையில் எப்போதும் கட்சா எண்ணெய்க்கு என தனிமரியாதை இருந்துக்கொண்டு தான் இருக்கும் என்பதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது. இதன் காரணம் இதன் தேவையை அடிப்படையாக கொண்டு[…]

ஒரேயடியாக குறையத்தொடங்கிய பெட்ரோல் விலை., 200 ரூபாய்க்கு எத்தனை லிட்டர் தெரியுமா.?

சர்வதேச சந்தையில் எப்போகும் மதிப்பு குறையாத பொருள் என்றால் கட்சா எண்ணெய்க்கு எப்போதும் தனி மதிப்பு உண்டு இதற்கு கராணம் இதன் தேவையை அடிப்படையாக கொண்டு இருப்பது[…]

தொடர்ந்து சரிவை மட்டும் சந்திக்கும் பெட்ரோல், டீசல் விலை., கையில் ரூ. 100 இருந்தால் போதும்.,

சர்வதேச சந்தையில் எப்போதும் மதிப்பு குறையாத பொருள் என்றால் எப்போதும் கட்சா எண்ணெய்க்கு தனி மரியாதை உண்டு. இதற்கு காரணம் அதன் தேவை அந்த அளவிற்கு மக்களுக்கு[…]

சரசரவென குறையத்தொடங்கிய பெட்ரோல் விலை., 1 லிட்டர் இவ்வளவு தான்., வாய்பிளக்கும் மக்கள்.!

சர்வதேச சந்தையில் எப்போதும் மதிப்பு குறையாத பொருள் என்றால் கட்சா எண்ணெய்க்கு எப்போதும் தனி மதிப்பு உள்ளது. இதற்கு காரணம் இதன் தேவை அத்தியாவசமாகிவிட்டது. ஆனால் கடந்த[…]

சரசரவென குறைந்தது பெட்ரோல், டீசல் விலை., கையில் இவ்வளவு பணம் இருந்தால் போதும்!

சர்வதேச சந்தையில் எப்போகும் மதிப்பு குறையாத பொருள் என்னறால் எப்போதும் கட்சா எண்ணெய்க்கு தனி மதிப்பு உண்டு. இதற்கு காரணம் இதன் தேவையை நம்பியே அனைவரும் இருப்பது[…]