அறிஞர் சிலம்பொலி செல்லப்பன் காலமானார்…

ஹைலைட்ஸ் தமிழறிஞர் சிலம்பொலி செல்லப்பன் 91 வயதில் இன்று காலமானார். தமிழக அரசின் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் விருதும் சிறந்த நூலாசிரியர் விருதும் பெற்றவர். 1950ஆம் ஆண்டில் கணித[…]