சானிட்டரி நாப்கின்கள் விலையை அதிரடியாக குறைத்த மத்திய அரசு !

மாதவிடாய் பற்றிய விழிப்புணர்வு முன்பை விட இப்போது மக்களிடம் அதிகமாகவே இருக்கிறது. அந்த சமயங்களில் பெண்கள் துணிகளைப் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் சுகாதாரப் பிரச்சினைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, சானிட்டரி[…]