மாதவிடாய் காலத்தில் சாக்லெட் சாப்பிட்டால் என்ன நடக்கும்னு தெரியுமா ??

அந்த வகையில் மாதவிடாய் காலத்தில் இனிப்பு வகைகளைச் சாப்பிடலாமா என்பது பலருக்கும் இருக்கும் கேள்வி. ஆசையாக கிடைத்த சாக்லெட்டை மாதவிடாய் என்ற காரணத்தால் ஒதுக்கி வைக்க முடியுமா[…]