இந்தியருக்கு அடித்த திடீர் யோகம்.., வாங்கியது ஒன்னுதா.., பரிசு ரூ.18 கோடியா !

தமிழகத்தில் எம்ஜிஆர் காலத்தில் பெரிதும் பார்க்கப்பட்ட லாட்டரி சிட்டுகளால் ஏழைகள் பயணடைவர்கள் என கொடுண்டுவரப்பட்டது. ஆனால் அதுவே மக்களை சோம்பேரியாக்கி விடும் என அவர் நினைக்கவில்லை. பிறகு[…]