பொங்கலை ஃபிரைடு ரைஸ் போல சமைத்த கஸ்தூரி- கோஞ்சமா நஞ்சமா திட்டி தீர்த்த சாண்டி!

சக்கரப் பொங்கலை ஃபிரைடு ரைஸ் போல சமைத்த கஸ்தூரி –  திட்டி தீர்த்த  சாண்டி..! இன்றைய பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளர்கள் பல்வேறு டாஸ்குகளில் பங்கெடுத்தனர். அதிலும் குறிப்பாக[…]