ஆண்களுக்கு ஏன் மெலிந்த உடம்புல பெண்களை பிடிக்குமென தெரியுமா ??

மன தத்துவ முறைப்படி ஆண்கள் மெலிந்த பெண்களை விருப்ப முக்கிய காரணம் அவர்கள் அந்த உடல் அமைப்பு ஆரோக்கியமான குழந்தையை பெற்று எடுக்கும் ஆள் மனது நம்பிக்கை என[…]