பெண்களுக்கு மாதவிடாய் சீக்கிரம் வர என்ன செய்ய வேண்டும்??

பெண்கள் மாதவிடாய் நாட்களில்,  வீட்டில் ஆன்மிக நிகழ்வுகளை ஒத்தி வைப்பார்கள். சாதாரண நாட்களில் இது பரவாயில்லை என்றாலும் பண்டிகை போன்ற விசேஷ நாட்களில் வந்துவிட்டால் என்ன செய்வது..?[…]