பிறப்புறுப்பில் ஏற்படும் அரிப்பை சரிசெய்ய எளிய வழிமுறைகள் எது ?

பெண்களில் சிலருக்கு மாதவிடாய்க்கு முன்பாகவோ அல்லது முடிந்தவுடனோ அந்த இடத்தில் அரிப்பு ஏற்படும். அதுதவிர பூஞ்சைத் தொற்றுக்கள் போன்ற வேறு சில காரணங்களாலும் அரிப்பு ஏற்படுவதுண்டு. அதை[…]

உடம்பில் ஏன் அரிப்பு வருகிறது?? ஐயோ அதற்கான அறிகுறியா!!!

அதாவது நம் உடலில் ஏதேனும் கிருமித் தொற்று தாக்க வந்தால் அதற்கான சிக்னலை மூளைக்குக் கொடுப்பதுதான் இந்த அரிப்பு. அதை சுதாரித்துக்கொண்டு உடல் அதற்கு எதிர்வினையாற்றும் இதுதான்[…]