இந்த 10 அறிகுறி இருந்தால் உங்கள் அருகில் பேய்/பிசாசு இருப்பது உறுதி ??

அனைவர்க்கும் வணக்கம் இந்த பதிவில் நாம் பார்க்க இருப்பது இந்த அறிகுறி இருந்தால் உங்கள் அருகில் பேய் இருப்பது உறுதி பொதுவாகவே நம் மனதிற்கு பிடித்தவர்களின் மரணம்[…]

நடு வீட்டில் 25 அடி பள்ளம்., தோண்டத்தோண்ட கிடைக்கும் தகடு, தாயத்து., மிரட்டும் அமானுஷ்ய வீடு., இறுதியில் நேர்ந்த.?

தமிழகத்தில் என்னதா பகுத்தறிவு தந்தை பெரியார் பிறந்து இருந்தாலும் இங்கு தான் பகுத்தறிவு இல்லாதவர்கள் உள்ளனர். அதற்கு பல உதாரணங்கள் உள்ளனர். அவற்றில் ஒன்று தான் உங்கள்[…]