காதலனுடன் நெருக்கமாக இருந்த மணப்பெண்ணின் வீடியோவை மணமகனுக்கு அனுப்பியதால்……?

சென்னையில் நெசப்பாகத்தை சேர்ந்த இளம்பெண் ஒருவருக்கு, அவரது குடும்பத்தினரால் மாப்பிள்ளை பார்த்து திருமண ஏற்பாடுகளெல்லாம் செய்யப்பட்டது. கடந்த 10 ஆம் தேதி திருமணம் நடைபெற இருந்ததால், 9[…]