முதல் முறை தம்பத்யம்! சில சந்தேகங்களும் – அதற்கான விளக்கங்களும்! வயது வந்தவர்கள் கண்டிப்பாக படிக்கவும்!

திருமணத்துக்கு முன்பு மட்டுமன்றி, பின்பும், திருமணமாகி பல ஆண்டுகள் கழிந்தபின்பும் கூட தம்பத்யம் குறித்த சந்தேகங்களை வெளிப்படையாக கேட்க சிலர் பெரிய பிரச்சினைகளாக கருதுவது கூட வழக்கமாக[…]